Separatorul de hidrocarburi – o inovatie durabila si necesara pentru protejarea mediului inconjurator

În marea majoritate a ramurilor industriale, ca urmare a activităţilor de producţie şi /sau exploatare, se generează cantităţi mari de uleiuri şi lichide insolubile. Acestea, datorită diferenţei de densitate, formează flotori, care plutesc la suprafaţa apelor, diminuând transferul de oxigen între mediul extern şi apă, cu efecte foarte nocive asupra ecosistemelor acvatice. Din aceste considerente se impune pre-tratarea apelor înainte de a le deversa în mediul înconjurator cu ajutorul unor separatoare de hidrocarburi.

Iată pe ce se bazează principiul de funcţionare a separatoarelor de hidrocarburi:

– separarea gravitaţională a materiilor grele (“noroi”)

– flotarea hidrocarburilor, îmbunătăţite cu un filtru coalescent.

La alegerea amplasamentului separatorului de hidrocarburi se vor evita versanţii cu pante abrupte, instabili sau care îşi pot pierde stabilitatea prin lucrările de excavaţie şi terenurile cu apă freatică la suprafaţă, macroporice, tasabile sau cu capacitate redusă.

Modul de instalare a acestor separatoare este unul nu foarte dificil, însă este nevoie de specialişti.

1.Se excavează manual sau mecanizat o groapă cu 30 – 40 cm mai mare decât dimensiunile gabaritice ale recipientului. Adâncimea acesteia rezultă din diametrul recipientului la care se adaugă cota de îngropare a conductei de canalizare la racordul cu rezervorul şi stratul de nisip de 10 – 20 cm de pe fundul gropii. Baza gropii trebuie să fie perfect plană şi destul de rezistentă pentru a suporta sarcina recipientului plin.
2. Se va aşeza recipientul pe fundul gropii folosindu-se frânghii sau pamblici suficient de rezistente pentru a susţine greutatea acestuia şi se verifică orizontalitatea amplasării cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer.
3. Se umple cu apă, alternativ sau concomitent, ambele compartimente principale ale separatorului în proporţie de 30-40% din volumul acesteia pentru a se asigura o aşezare corectă pe fundul gropii.
Observaţie: materialul de umplutură va fi nisip sau pământ ( fără pietre, moloz sau alte particule ce pot fi concentratori de tensiune pentru pereţii recipientului )
4. Se umple spaţiul dintre pereţii gropii şi recipient cu material de umplutură în straturi succesive de circa 40 cm până la jumătatea recipientului. Fiecare strat trebuie compactat cu atenţie astfel încât să umple tot spaţiul din jurul recipientului.
5. Umpleţi recipientul cu apă, alternativ sau concomitent, în ambele compartimente.

Continuaţi să umpleţi groapa aşa cum a fost prezentat mai sus, fără a depăşi 60 cm strat de umplutură deasupra recipientului.

Pentru o funcţionare eficientă, separatoarele de hidrocarburi necesită o curăţare/ecologizare minim odată la 6 luni.

Este bine, deci, să avem în vedere existenţa acestui sistem de separare a apelor uzate de rezidurile periculoase pentru a se proteja mediul înconjurător şi sănătatea publică !

Articol recomandat de www.foseministatii.ro.